Lustjakts expertpanel

Som ett led i vårt arbete med att ge människor mer lust och glädje i sina liv så har vi här skapat en sida där du som söker svar på frågor rörande relationer och eller sexuella problem kan få svar.

Vi har satt samman en expertgrupp som enskilt eller tillsammans ser till att svara på de frågor som inkommer till oss. I de fall vi saknar kunskap eller känner att detta är en fråga som vi av andra anledningar inte kan svara på så ser vi till att i mesta möjliga mån försöka hänvisa vidare till någon som är mer lämpad att svara på frågan. För oss är det alltid frågeställarens väl som står i fokus och vi ser en ära i att våga säga att vi inte vet när så är fallet.

Hjälp vid sexuella problem

Det första steget är oftast ett väldigt svårt steg att ta. De flesta med sexuella problem vill inte prata om sina problem. Man skäms och tycker att det är pinsamt. Men det ska man inte behöva, dessa problem är mycket vanliga. Alla som lever ett helt liv råkar någon gång ut för sexuella problem, via sig själv eller via sin partner. Det kan expempelvis bero på stress, barnafödande, sjukdomar, mediciner, ålder, psykiska faktorer, upplevelser mm.

Var inte rädd för att prata med din allmänläkare om dina sexuella problem. Försök att så tydligt som möjligt beskriva dina problem och hur ofta dom visar sig.
Läkaren kan exempelvis sedan hänvisa dig till en sjukgymnast, pyskolog, sexolog, urolog, androlog eller en gynekolog. Gynekologer, androloger och urologer är specialiserade läkare som undersöker och behandlar underlivsorgan.

En sexolog är oftast en psykolog som är specialiserad i behandling av sexuella problem. En terapeut kan förklara vad som kan vara orsaken till problemen och hur mentala faktorer kan spela in även på de fysiska faktorerna. Beteendeterapi utgår ifrån ett beteende som är inlärt, vilket gör att det även kan läras om.
Att våga vara öppen och prata om sina problem kan lösa väldigt mycket.

Bakom sexuella problem finns också ofta andra problem och därför behövs ofta flera typer av experter att hänvisa till.
Är det en fysisk orsak till problemet så kan det med tiden även ge psykiska problem eller vara jobbigt att handtera problematiken som följer grundproblemet. Sexuella problem hos en av parterna i ett förhållande ger många gånger problem för båda parter.

Om Lustjakt

Lustjakt är butiken som inspirerar och informerar om sex, lust och sexuella problem. Vi finns för den som vill ha mer lust och glädje i livet, men också den som har svårt att hitta eller utöva sin sexualitet. Vi ser som vår mission att ta fram det vackra och sensuella i livet snarare än det pornografiska och extrema. Vi finns för kunden och för lusten – varje gång, varje dag.

Ring gärna till oss och du vill ha hjälp med din beställning 0522-644444 eller så är du välkommen till vår butik Lustjakt.se