Charlottamottagningen

Charlottamottagningen är en centralt belägen privat gynekolog- och barnmorskemottagning mitt i city i Karlstad.
”Hos oss möter Du en varm hemlik miljö, kontinuitet och hög tillgänglighet.

Att vara kvinna är både härligt och besvärligt! Söker Du/Ni:

Sex & samlevnadsrådgivning
Stöd till kvinnor, utsatta för hot och våld
Preventivmedelsrådgivning
Fertilitetsrådgivning
Klimakterierådgivning
Mödravård
Allmän gynekologisk rådgivning
Samtal om kvinnors hälsa enskilt eller i grupp
Studiecirklar/föreläsningar”
Här kan du läsa mer: charlottamottagningen.se