Heder

”RFSL Rådgivningen Skåne driver ett projekt som ger information, kunskap och stöd till dig som är ung homo- eller bisexuell och är utsatt för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning.” Hemsidan Heder.nu är en del av ett nationellt projekt om hedersrelaterat våld mot HBT-ungdomar.

Om heder.nu
”Syftet med hemsidan är att ge information, kunskap och stöd till dig som är ung HBT-person i Sverige och som är utsatt för hedersrelaterat våld. Du har också möjlighet att kontakta oss via telefon eller e-post. Ett annat syfte med hemsidan är att ge kunskap och information till yrkesverksamma som arbetar med ungdomar. Vårt arbete består också av utbildningar och konsultationer till yrkesverksamma. Projektet finansieras av Länsstyrelserna i Skåne och Östergötland. RFSL Rådgivningen Skåne är en ideell förening och finansieras helt av statliga bidrag.

Du som ung HBT-person kan kontakta oss gratis och anonymt.”

Hemsida
Heder.nu