Kurser & utbildningar

Externa kurser och utbildningar

På denna sida har vi samlat en del källor som håller i kurser, utbildningar och andra sätt att utveckla sig inom det sexuella området. Lustjakt har ingen möjlighet att validera innehållet på dessa kurser/utbildningar så vi är mycket tacksamma för din hjälp om du vill meddela dina erfarenheter till oss.

Gudomlig njutning – Calle & Jennie Rehnbinder
Med 150 tantriska kärlekskurser i bagaget är det ingen överdrift att påstå att Calle och Jennie har mycket god erfarenhet av att leda och inspirera människor i ämnena sex, kärlek och samlevnad. Utöver detta arbetar både Calle och Jennie konstnärligt med gestaltande av erotik i bild och skrivande, samt att de håller föredrag i samma ämnen, samt erbjuder privat coaching för enskilda och par. Läs mer här.

Hjärtans lust
Irene Ivarsson är legitimerad barnmorska och sexolog samt har en mastersexamen i sexuell och reproduktiv hälsa. Hon har diplom i folkhälsa och internationell hälsa och är mentor i Naturlig familjeplanering NFP. Irene är specialiserad i obstetrisk- och gynekologisk akupunktur. Hon driver företaget Hjärtans Lust som arbetar med Coachning och kurser.

Läs mer här

Björn Christensen Psykologtjänst
Utbildningarna skräddarsys efter kundens behov, men beskrivningarna nedan kan ge en fingervisning om hur jag brukar arbeta.

Utvecklande ledarskap. En god ledare inspirerar sina medarbetare till engagemang, kreativitet och personlig utveckling.
Retorik och kommunikation. Alla människor ägnar sig åt att försöka påverka andra, oavsett om man gör det genom att prata med folk, skriva debattartiklar eller hålla presentationer. Retoriken ger oss verktyg att både förstå varför vissa är mer framgångsrika än andra i sitt påverkande och hur vi själva kan bli mer pedagogiska, övertygande och engagerande i vår kommunikation.
Professionella samtal – samtalsmetodik. Förmågan att styra ett tvåpartssamtal så att båda parter får ut så mycket som möjligt av samtalet är central för många yrkesgrupper, exempelvis chefer, terapeuter, lärare och socialarbetare.
Teamutveckling – samarbete och konfliktlösning. Det mest grundläggande på varje arbetsplats är att både medarbetare och chefer är duktiga på att samarbeta och lösa de konflikter som ofrånkomligen uppstår.

Du kan läsa mer här

Sexolog Lennie Lindberg 

  • Kognitiv beteendeterapeut
  • Auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
  • Specialistsjuksköterska
  • Lärare och handledare i sexolog
  • Specialiserad på sexuella problem hos män

Lennie är kognitiv beteendeterapeut, auktoriserad klinisk sexolog (NACS), auktoriserad sexologisk rådgivare (NACS) samt auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS). Lennie är även handledare inom sexologi och undervisar vid högskola och universitet inom området.

Han har arbetat inom det sexologiska och sexualmedicinska fältet i snart 15 år och är specialiserad på behandling av sexuella problem hos män men har en bred sexologisk och terapeutisk kompetens och tar emot både enskilda och par i behandling på sin mottagning i centrala Stockholm.

Läs mer här

Johan Ekenberg
Han har jobbat som föreläsare och personalutvecklare sen sent 80-tal. Föreläsaren som håller coachutbildningar och kurser. Sedan drygt 20 år har han också jobbat med sexkurser.
Han har skrivit böckerna ”Kroppsläsning” och ”Sex en motorväg till Gud eller”.Han har deltagit i SVT ”fråga doktorn” och TV4 ”Sexinspektörerna”
Hans största drivkraft är att inspirera människor att leva levande liv.

Här kan du läsa mer och se vilka kurser som hålls. Läs mer här

Roland Alvarsson
Roland Alvarsson är specialist i gynekologi och obsterik. Han har varit verksam gynekolog i 40 år. Driver sedan 20 år privat mottagning i Visby. Roland har ett specialintresse för lust och sexuell hälsa. Sedan 10 år har han fördjupat sig i kunskap kring vestibulit och uretrit och hittat behandlingsmetoder som effektivt hjälper vid dessa sjukdomar.


Marika Smith
Sexinspiratören Marika Smith erbjuder personliga samtal kring sex och kärlek. Hon har lång erfarenhet av rådgivning som baserar sig på kunskap och insikt om styrkan som finns människans sexualitet och specialiserar sig på att hjälpa dig att stärka det positiva och utforska de områden du själv känner nyfikenhet inför. Marika håller:
– Föreläsningar och utbildningar om sexualitet i skolor, universitet, arbetsplatser, föreningar och organisationer. – Workshop för vårdpersonal kring lustbejakande patientsamtal
– Temadag kring sex och samlevnad för lärare eller lärarstudenter
– Kurser för par och enskilda som vill utveckla sin sexualitet
– Föreläsningar och praktiska workshops som får igång samtal om sex med till exempel mässbesökare eller studenter under temadagar
– Utbildning för företag och yrkespersoner som pratar om sex med kunder på ett snyggt och inkluderande sätt. Läs mer här