Paramedico

Paramedico
Paramedico är inriktade på att sälja sexuella hjälpmedel till dem som har problem att utöva sin sexualitet, tillfälligt eller permanent. Orsakerna kan vara allt från sjukdomar, skador, funktionsnedsättningar, ålder, medicinering etc. som kan göra det svårare att ha ett fungerande sexliv.

Många problemområden kan orsaka t ex nedsatt lust, nedsatt känsel eller nedsatt rörlighet som gör att det inte är så enkelt att ha ett fungerande sexliv. Erektionsproblem är också vanligt förekommande. Även om ett fungerande sexliv är betydelsefullt så tycker många att det är svårt att ta upp sin problematik i kontakt med sjukvården.

Vårdpersonal
Paramedico vänder sig också till de som jobbar inom sjukvården ex. arbetsterapeuter, sjukgymnaster och barnmorskor.Vi verkar för att sprida kunskap om vilka sexuella hjälpmedel som finns på marknaden. Vårdpersonal kan också råda patienter att vända sig direkt till Paramedico med frågor.

Ett fungerande sexliv är viktigt för vårt allmänna hälsotillstånd och inte minst för vårt psykiska välbefinnande. Sex är en av våra grundläggande drifter och det är ett område som är viktigt att behandla med resöekt. Vår avsikt är att finnas för att alla ska få chansen till ett fungerande sexliv trots fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. – Att man har en funktionsnedsättning behöver intnebära att man är sexuellt handikappad.

Du kan också hitta träningsprogram för inkontinents träning samt hjälpmedel som vaginalvikter, också kallat knipkulor som underlättar bäckenbottenträningen, hos oss.

Hemsida: www.paramedico.se

Geografisk plats: Högås Sund 265, Uddevalla