Preventell

Välkommen till PrevenTell – Hjälplinjen vid
oönskad sexualitet
”PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Hos oss får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Någon som kan ge dig stöd och råd, och sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Även du som är anhörig eller bara har frågor om sexuellt problembeteende, är förstås också varmt välkommen att ringa till oss. Bakom PrevenTell står CASM- Centrum för Andrologi och Sexualmedicin.

Om oss

PrevenTell är en hjälplinje dit du som är orolig för din, eller någon annans, sexualitet kan ringa anonymt. Linjen – som startats av CASM – Centrum för Andrologi och Sexualmedicin – ökar möjligheten att få hjälp och behandling i tid. CASM är en multidisciplinär verksamhet med tvärvetenskaplig profilering. Sedan april 2006 utreder, diagnostiserar och behandlar vi patienter med bland annat sexuella funktionsstörningar, sexuella avvikelser och så kallad hypersexuell störning (sexmissbruk). Vi som arbetar på CASM är psykiatriker, rättspsykiatriker, endokrinologer/ androloger, urologer, psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Som patient kommer du till mottagningen genom att ta egen kontakt, eller på remiss från bland annat öppenvårdspsykiatrin. Satsningen att utveckla CASM:s befintliga verksamhet med hjälplinjen PrevenTell kommer från regeringen och projektet är unikt i världen.”

Här kan du läsa mer: preventell.se