Psykologiteamet

Psykologiteamet
”Erbjuder KBT-behandling med legitimerade psykologer på plats centralt i Västerås, Uppsala och Umeå samt över Internet med hjälp av videokonferens. Vi har även kompetens för att kunna genomföra neuropsykiatriska utredningar och skräddarsy handledning utifrån inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi.

Vi föreläser och håller i kurser och workshops inom områden där de psykologiska kunskaperna kan ge ett viktigt bidrag. Kortare organisationskonsultuppdrag utförs åt företag och andra organisationer där vi arbetar för att främja hälsa, utveckling och problemlösning på både kort och lång sikt.

Vi har två mål med allt arbete vi gör, att jobba effektivt och att vara långsiktigt verksamma. För att uppnå dessa mål anpassar vi alltid insatsen efter uppgiften, oavsett om det handlar om en enskild individ eller ett multinationellt företag. Våra arbetsmetoder och lösningsförslag är grundade i psykologisk forskning och i evidensbaserade metoder.

Förutom på svenska kan vi även erbjuda psykologisk kompetens på norska, engelska, persiska och azerbajdzjanska.

Mer information om våra arbetssätt och mer specifikt vad vi kan erbjuda finner du under de olika rubrikerna på vår hemsida.”

Här kan du läsa mer: www.psykologiteamet.se