RFSL

Vad är RFSL?
”RFSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL har 30 lokala avdelningar runtom i landet och cirka 4 600 medlemmar (december 2011).”

Ur RFSL:s principprogram
”RFSL:s vision och yttersta mål är ett samhälle präglat av respekt och acceptans inför människors olikheter på ett så genomgripande sätt att RFSL och andra liknande organisationer inte skall behövas.

Kärnfrågan för RFSL är att arbeta mot den heterosexuella normen i samhället, heteronormativiteten. Denna norm, som utgår från att det bara finns ett sätt att vara och leva ligger till grund för den diskriminering och särbehandling som fortfarande råder mot homosexuella, bisexuella och transpersoner.”

Vad gör RFSL?
”RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. Arbetet för detta sker genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Konkret kan detta t ex röra sig om att uppvakta politiker, hålla utbildningar, arrangera fester eller driva en telefonjour.”
Hemsida
RFSL:s hemsida

RFSL Ungdom
”RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för HBT-personers rättigheter. RFSL Ungdoms grundpelare är att alla har rätt att definiera sig själva och att du själv bestämmer vem du är och vad du känner. RFSL Ungdom består av tiotalet lokala grupper som kallas distrikt, du hittar länkar till alla på rfslungdom.se”

Hemsida
Rfslungdom.se/