Sexolog och Barnmorska Suzanne Lindström

Sexolog och Barnmorska Suzanne Lindström
Leg. Barnmorska
Är Auktoriserad Sexualrådgivare
med Kognitiv Beteendeterapi steg 1.
Behandlar par och enskilda som har sexuella problem.
Arbetar med förlossningssjukvård och förlossningsrädda kvinnor sedan 27 år.
Utbildad i klinisk sexologi med 60 högskolepoäng vid Göteborgs Universitet , Psykologiska institutionen
Har även en Steg 1 utbildning ( 40p) i Kognitiv Beteendeterapi / Lund.
Jag har under våren 2007 arbetat som programledare på TV4 i en serie kallad SEXINSPEKTÖRERN
Håller kurser i bla sex för liv och lust, förlossningsrädsla.
Föredrag på skolor, högskolor, föreningar och företag.
Telefonrådgivning

”Att både vara Barnmorska och Sexolog är ett vasst instrument när man som jag: ”Står i kvinnors tjänst” !

På min mottagning träffar jag i huvudsak kvinnor/ par med sexuella problem som lustproblematik, orgasmsvårigheter, samlagssmärtor, erektionssvikt, förtidig utlösning, otrohet och andra relationsproblem. Jag tar även emot människor som behöver stärka sin självkänsla, som har social ångest/osäkerhetskänslor, människor som drabbats av olika krisreaktioner eller har stressfyllda livssituationer. Behandlar lätt till måttlig depression. Ger även behandling av olika fobier.

Jag behandlar framgångsrikt Kvinnor som besvärats en längre tid av smärtor i underlivet och får därför svårt att genomföra samlag. Kvinnor med smärta i underlivet kan utveckla en slidkramp, sk. ”vaginism” vid penetration och samlag. Orsaken kan vara t.ex. långvariga/upprepade svampinfektioner, vestibulit, otillräcklig lubrikation ( tändning vid sexuell stimulering och penetration) förlossnings skador med mera.

Både kvinnor och män söker för olust och miskad lust, Orgasmsvårigheter och erektionssvikt eller fördröjd utlösning är andra vanliga problem.

Kvinnor som varit med om övergrepp eller andra negativa upplevelser, söker för att problemen fått en avgörande negativ påverkan på deras sexualitet och samliv.

1996 började jag arbeta med förlossningsrädda kvinnor/par som kanske tidigare varit med om svåra förlossningar eller med annan bakomliggande problematik som starkt inverkar på känslolivet och deras familjeplanering.

Håller en kurs i ”Aktiv förlossningsförberedelse”. Jag är övertygad och tror på att människor i grunden är olika och har olika förutsättningar. Min kurs riktar sig specifikt till enskilda och par som vill veta MER och få en individuellt anpassad föräldrautbildning. Kursen är lämplig för alla ER som anser att NI inte vill delta i de stora föräldrautbildningsgrupperna.

Homosexuella par är välkomna, samliv, föräldraskap och förlossningsplanering.”

Du kan läsa mer här: sexolog.dinstudio.se

Mina hemsidor:

www.klinisksexolog.se

www.klinisksexolog.com