Sexosam

Lustproblematik
sexologisk rådgivning
Känslan av lust skapas i hjärnan som följd av positiva minnen, fantasier och sinnesintryck.

”Ett vanligt problem i många relationer är obalans i lusten, den ena parten har mer lust till sexuella möten än vad den andra parten har. Lusten är själva drivkraften till sexuell aktivitet. Om denna motor av olika anledningar störs eller inte tänds, kan det ställa till med problem. De sexuella mötena blir inte av eller så sker de utan glädje och längtan. När två individer möts och skall leva tillsammans är det inte möjligt att båda har lika mycket lust till sex alltid. Nya relationer präglas av passionen och ger oss ett stort behov av närhet och sexualitet. Men när passionen har lagt sig och vardagen infinner sig, är det vanligt med obalans i lusten. En av parterna har mycket mer och oftare lust än den andra. Detta kan leda till svåra relationsproblem. Lusten kan störas av många olika faktorer. Graviditeter, barnafödande och småbarnstiden leder i många relationer till lustproblem. Tröttheten efter vakna nätter, syskon och dubbelarbete kan göra att kvinnans lust helt enkelt inte infinner sig. En dålig relation till partnern kan också leda till olust, man tänder helt enkelt inte mera på varandra. Men även andra kriser, som arbetslöshet, sorg efter att ha förlorat någon eller otrohet kan göra att lusten inte finns där när man önskar. Även vissa sjukdomar och behandlingar kan påverka den sexuella lusten mycket. Ofta är det svårt att hitta en specifik orsak till att lusten inte finns just då. För det mesta är det flera olika faktorer som samverkar och påverkar lusten negativt. Detta kan vara en stor utmaning i många relationer. Det kan finnas många vägar att hitta tillbaka till sin lust, men dessa vägar kan ibland vara svåra att hitta själv.”

Orgasmproblem
Smärtor vid samlag
Svårigheter att genomföra samlag
Sexuella problem som orsakas av andra sjukdomar eller funktionshinder
Funderingar kring sexuell indentitet
Andra sexologiska frågeställningar
Läs mer här: sexosam.se