Vestibulit

Allmänt om vestibulit
121212

Vestibulit betyder brinnande vulva och innebär smärtor i underlivet, vanligtvis i samband med sex, men det finns även fall av vestibulit där smärtan är mer eller mindre konstant.

Vestibulit kallas även VVS (vulvärt vestibulitsyndrom). Termen vulvodyni används ibland synonymt med vestibulit, men vissa menar att vestibulit är en undergrupp till vulvodyni.

Vestibulit kan sägas vara en överkänslighet i nerverna, som gör att beröring som under normala omständigheter skulle uppfattas som lätt, blir till en skarp, svidande och/eller brännande smärta.

Läs mer här